همزمان با شکل گیری قیام ۱۴۰۱
رژیم آخوندی در یک اقدام هماهنگ تلاش کرد که عوامل و سلول های خفته خودش را در کشورهای مختلف فعال کرده و یا نفرات جدیدی را در برای ایجاد انحراف در فیام و ایجاد تفرقه در میان گروه های مختلف فعالانه بکار بگیرد .
در فرانسه انجمن‌ هما را بوسیله یکی از ماموران خودش به نام سعید امینی را فعال و مجددا سازماندهی کرد .
 
در کلیپ زیر به چگونگی و عملکرد این لابی ها در فرانسه  اشاره شده .