جنگ را کی شروع کرد ؟
جنگ را عراق درشهریور ۵۹ با حمله به فرودگاه مهرآباد شروع کرد ولی زمینه های جنگ را خمینی فراهم کرد -.در19 فروردین سال 59 خمینی از مردم عراق خواست که صدام را سرنگون کنند و درخواست کرد که صدام را ازبین ببرند و ما هم تاییدتان میکنیم .
 در28 فروردین 59 خطاب به مردم عراق گفت : کودتا کنید .
 روزنامه کیهان نوشت : امام ارتش عراق را به قیام دعوت کرد . ازشهریور ماه حملات پراکنده به تاسیاست عراق شروع شد 
ابراهیم یزدی درمصاحبه گفت : سرتا پا تحریک عراق بود . خمینی ۱۱ قطعنامه سازمان ملل برای توقف جنگ را رد کرد . دعایی سفیر وقت رژیم درعراق گفت ، اگر میخواهید با عراق جنگ کنید من استعفا میدهم.