سازمان مجاهدین درسال ۱۳۴۴ تشکیل شد و نقش بسرایی درسرنگونی شاه داشت . ولی با حاکمیت ارتجاعی خمینی مجاهدین  به قانون اساسی ولایت فقیه و لایحه ضد انسانی قصاص و .. رای نداد ولی فعالیت های مسالمت آمیز خودش را شروع کرد . در ۳۰ خرداد سال ۶۰ تظاهرات نیم میلیونی مجاهدین را به رگبار بست و مجاهدین برای دفاع از خود مبارزه مسلحانه به او تحمیل شد و .....