تنها راه سرنگونی انهدام سپاه پاسداران
سپاه پاسداران سد راه مبارزه مردم ایران طی سالهای گذشته بوده است . بنا براین تنها راه سرنگونی و پیروزی مردم ما ،  انهدام  و انحلال قطعی سپاه و شکل گیری قیام ها با شهرهای شورشی و حمایت مردم به پا خواسته ایران  است.