تیرماه  ۱۳۹۸ :‌ من سال گذشته شاهد یک پرو پاگاندایی بودم که رژیم و حامیانش تبلیغ میکردند که اشرف یک کمپ بسته است وکسی اجازه ورود به آن را ندارد حالا همه جهان این جاست(یعنی ازتمام کشورهای جهان دراین گردهمایی دراشرف سوم حضور دارند) . روزنامه اشپیگل مقاله ای نوشته بود که هرکس بیاید این جا برای این می اید که آموزش ببیند که چطور گلو پاره کند و دست بشکند و چشم از حدقه دربیاورد. این مارکها بخشی از یک استراتژی شیطان سازی بوسیله ملاها است