گسترش روز بروز قیام
قیام روز بروز رادیکالتر میشود و مردم به سمت راه های رادیکال گام برمیدارند زیرا میدانند که با این رژیم مسیر مسالمت آمیز به جایی نرسیده و نمی رسد .
سردمداران رژیم اعلام کرده اند که « از اتبدای سال تا الان توانستیم  ۳۱۱۱ قبصه انواع سلاح کشف کرده ایم». این تعداد سلاحهای کشف شده چند درصد سلاح ها میباشد؟ حتما که بخش کوچکی از آن است . بی دلیل نیست که وحشت سراپای سردمداران نظام را گرفته است