مقاومت ایران در مسیر پیروزی؟
مجاهدین دو نیم سال تمام مسیرهای یک مبارزه مسالمت آمیز را دنبال کردند ولی به این نتجه رسیدند که این رژیم اهل مسالمت نیست و گفتند این رژیم به دلیل ماهیت اش نمی تواند اصلاح شود زیراافعی کبوتر نمی زاید . سابقه ۴۳ ساله حکومت نشان داده است که تنها هماورد این رژیم مقاومت ایران است این رژیم باید با قهر سرنگون بشود. هیچگاه ستمگران آزادی را درسینی نقره ای تقدم مردم نمیکنند ، آنهایی که تبلیغ مبارزه مسالمت آمیز با این رژیم را میکنند ، میخواهند رژیم را در ببرند.
 
مقاومت ایران در مسیرپیروزی
طی دوسال و نیم فضای باز سیاسی بعد از انقلاب ۵۷ مجاهدین مسیر اپوزیسیون رژیم بودن را با همه خطراتش انتخاب کردند . به درخواست های رژیم مبنی بر مشارکت درحاکمیت جواب منفی دادند . از همان آغاز تضادهایشان با رژیم را مشخص کردند به قانون اساسی و لایحه ضد انسانی قصاص رای ندادند و به این خاطر خمینی اجازه شرکت به کاندیدای  مجاهدین یعنی مسعود رجوی را در انتخابات ریاست جمهوری نداد و او را رد صلاحیت کرد.
مجاهدین تلاش کردند که با فعالیت سیاسی به سمت یک حکومت دموکراتیک حرکت کنند و دریک حرکت مسالمت آمیز در ۳۰ خرداد با هوادارانشان یک تظاهرات ۵۰۰ هزار نفری با شکوه راه اندازی کردند ولی خمینی به روی این تظاهرات مسالمت آمیز آتش گشود